Du kan her læse mere om hvordan du som patient indberetter en utilsigtet hændelse eller om dine muligheder for at indgive en patientklagesag for dig selv eller pårørende til Styrelsen for Patientsikkerhed. Spørg din fysioterapeut ved eventuelle tvivlsspørgsmål.

shutterstock_244733575